Start
Szkoła Harmonijnego Rozwoju

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Znaczącą pomoc dla dziecka w systemie oświaty niosą programy unijne. Jednym z nich, finansowanym z EFS i dedykowanym dla dzieci na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym jest „Szkoła harmonijnego rozwoju” debiutująca w Siemianowicach Śląskich.

W 2010 roku prezydent miasta Siemianowice Śląskie Jacek Guzy, po konsultacjach z dyrektorami szkół podstawowych i nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego, wystąpił z aplikacją do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie Projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zatwierdzeniu projektu najważniejszym etapem jest nabór uczestników. W Siemianowicach jest on prowadzony w 8 szkołach podstawowych.

 

 
Joomla templates by SiteGround