Start Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Zakup tablic multimedialnych oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju”
Piątek, 26. Sierpień 2011 13:44

1. Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup tablic multimedialnych oraz sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju”.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:

P.H.U. GERD-MADEX Sp.j., Jakub Sołtysiak, Marek Drab
ul. Lelewela 13/15
42-200 Częstochowa

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na stronie internetowej http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ w zakładce "zamówienia publiczne".

 
Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju”
Piątek, 26. Sierpień 2011 13:40

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na stronie internetowej http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ w zakładce "zamówienia publiczne".

 
Zakup modułu EEG do rejestracji aktywności biologicznej mózgu oraz do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu dla potrzeb realizacji projektu "Szkoła harmonijnego rozwoju."
Sobota, 06. Sierpień 2011 15:05

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup modułu EEG do  rejestracji aktywności biologicznej mózgu oraz do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu dla potrzeb realizacji projektu "Szkoła harmonijnego rozwoju."   Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy:


BIOMED Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
Robert Kozłowski
al. Armii Krajowej 2/13
50-541 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na stronie internetowej http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ w zakładce "zamówienia publiczne".

 
Zapytania do SIWZ
Poniedziałek, 11. Lipiec 2011 16:35

Informujemy, iż zostały zamieszczone zapytania do SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zakup modułu EEG do rejestracji aktywności biologicznej mózgu oraz do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu dla potrzeb realizacji projektu "Szkoła harmonijnego rozwoju” wraz z wyjaśnieniami.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na stronie internetowej http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ w zakładce "zamówienia publiczne".

 
Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju”
Czwartek, 07. Lipiec 2011 10:24

Informujemy, iż w dniu 06.07.2011 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zatrudnienie nauczycieli dla potrzeb realizacji projektu „Szkoła harmonijnego rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie na stronie internetowej http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/ w zakładce "zamówienia publiczne".

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL